Gyzgyn satylýan önümler

Umumy otaglaryň hassalar gözegçisi

ICU hassalar gözegçisi

Ultrases enjamy

01
01
01
 • Ak we ak weterinariýa noutbuk ultrases barlag ulgamy YK-V15 (PMS-V15)

  Ak we ak weterinariýa noutbuk ultrases barlag ulgamy YK-V15 (PMS-V15)

   

   

  Has giňişleýin gör
 • simsiz Handheld USB WiFi reňkli doppler ultrases

  simsiz Handheld USB WiFi reňkli doppler ultrases

   

   

   

   

  Has giňişleýin gör
 • Täze “Yonker” göçme ultrases enjamy YK-UP8

  Täze “Yonker” göçme ultrases enjamy YK-UP8

  Giňişleýin kliniki çözgütler:
  1. PW awtoulag yzy;
  2. 2D şekilleriň we reňkli gan akymynyň diagrammasynyň goşa real wagt dinamiki görkezilmegi;
  3. Surat parametrleriniň amatly we çalt dikeldilmeginiň bir açary;
  4. Netijeli we akylly iş prosesi;
  5. Uly göwrümli film görkezmek;
  6. Gyssagly garaşmagyň wagtyny azaltmak üçin çalt başlamak;
  7. Dürli kliniki zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin programma üpjünçiliginiň tutuş toplumy;
  8. Dürli kliniki goşundylary kanagatlandyrmak üçin goşa gözleg ýerlerini goldaň;
  9. Uzak wagtlap açyk howada işlemegi goldaýan, uly göwrümli litiý batareýasy;
  10. Çalt çalyşmak üçin köp dilli interfeýs, dürli giriş usullaryny goldaň.

   

  Has giňişleýin gör
 • Köp parametrli hassanyň gözegçisi YK-8000B
 • Täze E8 möhüm alamatlar monitory
 • Täze E4 göçme möhüm ähmiýetli monitorlar
 • Modully näsaglara gözegçilik enjamy E15
 • YK-8000C Näsaglaryň ýatýan ýeri
 • Köp parametrli hassanyň gözegçisi YK-8000B
 • Köp parametrli näsag monitory 8000D
 • Modully näsaglara gözegçilik enjamy E15
 • Ak we ak weterinariýa noutbuk ultrases barlag ulgamy YK-V15 (PMS-V15)
 • simsiz Handheld USB WiFi reňkli doppler ultrases
 • Täze “Yonker” göçme ultrases enjamy YK-UP8

Biz hakda

Yonker hakda öwreniň

Sýuzhou Yonker Elektron Ylym Tehnologiýa Co., Ltd.

Yonker 2005-nji ýylda esaslandyryldy we biz Ylmy barlaglary, önümçiligi, satuwy we hyzmaty birleşdirýän dünýä belli hünär lukmançylyk enjamlaryny öndürýäris.Indi “Yonker” -iň ýedi golçur kärhanasy bar. 3 kategoriýadaky önümler 140-dan gowrak ýurda we sebite eksport edilýän oksimetrleri, hassalaryň monitorlaryny, EKG, şpris nasoslaryny, gan basyşynyň monitorlaryny, kislorod konsentratoryny, nebulizatorlary we ş.m. öz içine alýar.

Yonker, Şençzhenen we Sýuzhou şäherinde takmynan 100 adamdan ybarat R&D topary bar.Häzirki wagtda 200-e golaý patentimiz we ygtyýarly söwda belliklerimiz bar.Şeýle hem “Yonker”, garaşsyz barlaghanalar, synag merkezleri, hünärmen akylly SMT önümçilik liniýalary, tozansyz ussahanalar, galyndylary takyk gaýtadan işlemek we sanjym galyp zawodlary bilen enjamlaşdyrylan 40000 inedördül metr meýdany öz içine alýar we doly we çykdajyly gözegçilik we önümçilik we hil döredýär dolandyryş ulgamy.Çykyş, global müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin takmynan 12 million birlikdir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Has giňişleýin gör
 • ýyl

  Döredildi

 • Önümçilik bazasy

 • +

  Eksport meýdany

 • +

  Şahadatnama

brt111
 • Hünärmen

  Hünärmen

  17 ýyldan gowrak + tejribe

 • Hyzmatlar

  Hyzmatlar

  Aziýada, Europeewropada, Günorta Amerikada we Afrikada satuw bölüminden soň 96-dan gowrak.

 • Güýç

  Güýç

  12ylda 12 milliondan gowrak önüm öndürmek;140-dan gowrak ýurt we sebit.

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. Gözleg we barlag topary:
Yonker, garaşsyz gözleg we ösüş we OEM ýöriteleşdirilen hyzmatlary bilen tanyşmak üçin Şençzhenen we Sýuzhou şäherinde iki sany gözleg merkezi bar.

 

2. Tehniki we satuwdan soňky goldaw
onlaýn (24 sagat onlaýn müşderi hyzmaty) + awtonom (Aziýa, Europeewropa, Günorta Amerika, Afrika lokalizasiýa hyzmat topary), ýörite dilerler we OEM satuwdan soňky hyzmat topary, kemçilikli çözgütleri we önümiň tehniki görkezmesini we okuwyny üpjün etmek üçin.

 

3. Bahanyň artykmaçlygy
“Yonker”, galyndylary açmak, sanjym galyplary we önümçilik, güýçli çykdajylara gözegçilik etmek we bahanyň artykmaçlygy bilen doly önümçilik kuwwatyna eýedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Has giňişleýin görüň

Kategoriýalar

Kompaniýanyň ösüş taryhyny öwreniň

Habarlar

Yonker hakda iň soňky maglumatlar