Gyzgyn satylýan önümler

Umumy otaglaryň hassalar gözegçisi

ICU hassalar gözegçisi

Barmak impulsynyň oksimetri

01
01
01
 • Krowat ýürek gözegçisi YK-8000CS

  Krowat ýürek gözegçisi YK-8000CS

  Aýratynlyklaryň modeli: YK-8000CS Orginal: Jiangsu, Hytaý gurallarynyň klassifikasiýasy II II synp kepilligi: 2 ýyl kepilnama: CE, FSC, ISO13485, ISO9001 Monitor ölçegi: 305mm * 162mm * 290mm ...

  Has giňişleýin gör
 • YK-8000C Näsaglaryň ýatýan ýeri

  YK-8000C Näsaglaryň ýatýan ýeri

  Aýratynlyklaryň modeli: YK-8000C Orginal: Jiangsu, Hytaý gurallarynyň klassifikasiýasy II II synp kepilligi: 2 ýyl kepilnama: CE, FSC, ISO9001, ISO13485 Monitor ölçegi: 305mm * 162mm * 290mm ...

  Has giňişleýin gör
 • Yonker 8000C-1 ýürek monitory köp parametrli

  Yonker 8000C-1 ýürek monitory köp parametrli

  12.1 dýuým ýokary çözgütli reňkli TET LCD ekrany.Ulanyjylar üçin amatly we ykjam dizaýnda has inçe we ýeňil.Hakyky ST segmentiniň derňewi, elektrokardiostimulýatoryň tapylmagy.Dürli ...

  Has giňişleýin gör
 • M8 Transport köp parametrli hassalar gözegçisi

  M8 Transport köp parametrli hassalar gözegçisi

  Aýratynlyklary M8 Transport Köp parametrli näsaglara gözegçilik programmasynyň aralygy: Ulular / Çaga / Neonatal / Medisina / hirurgiýa / Operasiýa otagy / ICU / CCU Ekran: 8 dýuým TFT ekran parametri: Spo2, Pr, Nib ...

  Has giňişleýin gör
 • Köp parametrli hassanyň gözegçisi

  Köp parametrli hassanyň gözegçisi

  Aýratynlyklary YK-8000D Köp parametrli näsaglara gözegçilik amalynyň aralygy: Ulular / Çaga / Neonatal / Medisina / hirurgiýa / Operasiýa otagy / ICU / CCU Ekrany: 14 dýuým TFT ekran parametri: Spo2, Pr, Nibp, ...

  Has giňişleýin gör
 • IE12 modeli köp parametrli hassalar monitory

  IE12 modeli köp parametrli hassalar monitory

  Aýratynlyklaryň modeli: E12 Orginal: Jiangsu, Hytaý gurallarynyň klassifikasiýasy II II synp kepilligi: 2 ýyl kepillik: CE, FSC, ISO9001, ISO13485 Monitor ölçegi: 305mm * 162mm * 290mm Cente ...

  Has giňişleýin gör
 • IE15

  IE15

  Aýratynlyklaryň modeli: E15 Orginal: Jiangsu, Hytaý Gurallaryň klassifikasiýasy II II Kepillik: 2 ýyl Kepilnama: CE, ISO13485, FSC, ISO9001 Monitor Ölçegi: 360mm * 162mm * 320mm Jikme-jiklikleri görkez E Se ...

  Has giňişleýin gör
 • Yonker impuls oksimetri YK-81A

  Yonker impuls oksimetri YK-81A

  Reňki: Gara, Greenaşyl, Gök, Gülgüne
  OLED displeýi, alty dürli görkeziş tertibini görkeziň
  Pes güýji sarp etmek, iki sany AAA batareýasy bilen alty sagatdan gowrak işlemeli
  Pes woltly görkeziji
  8 sekuntdan soň signal ýok bolsa, önüm awtomatiki usulda öçüriler
  Sesi az, agramy ýeňil we götermek üçin amatly

  Has giňişleýin gör
 • Kid K1 üçin Yonker impuls oksimetri

  Kid K1 üçin Yonker impuls oksimetri

  1. Reňkler islege bagly: Sary, Gyzyl 2. Çagany ulanmak üçin ajaýyp dizaýn, kiçi we ygtybarly, ýakymly multfilm şekili çagalaryňyza şatlykly tejribe berýär.

  Has giňişleýin gör
 • Krowat ýürek gözegçisi YK-8000CS
 • YK-8000C Näsaglaryň ýatýan ýeri
 • Yonker 8000C-1 ýürek monitory köp parametrli
 • M8 Transport köp parametrli hassalar gözegçisi
 • Köp parametrli hassanyň gözegçisi
 • IE12 modeli köp parametrli hassalar monitory
 • IE15
 • Yonker impuls oksimetri YK-81A
 • Kid K1 üçin Yonker impuls oksimetri

Biz hakda

Yonker hakda öwreniň

Sýuzhou Yonker Elektron Ylym Tehnologiýa Co., Ltd.

Yonker 2005-nji ýylda esaslandyryldy we biz Ylmy barlaglary, önümçiligi, satuwy we hyzmaty birleşdirýän dünýä belli hünär lukmançylyk enjamlaryny öndürýäris.Indi “Yonker” -iň ýedi golçur kärhanasy bar. 3 kategoriýadaky önümler 140-dan gowrak ýurda we sebite eksport edilýän oksimetrleri, hassalaryň monitorlaryny, EKG, şpris nasoslaryny, gan basyşynyň monitorlaryny, kislorod konsentratoryny, nebulizatorlary we ş.m. öz içine alýar.

Yonker, Şençzhenen we Sýuzhou şäherinde takmynan 100 adamdan ybarat R&D topary bar.Häzirki wagtda 200-e golaý patentimiz we ygtyýarly söwda belliklerimiz bar.Şeýle hem “Yonker”, garaşsyz barlaghanalar, synag merkezleri, hünärmen akylly SMT önümçilik liniýalary, tozansyz ussahanalar, galyndylary takyk gaýtadan işlemek we sanjym galyp zawodlary bilen enjamlaşdyrylan 40000 inedördül metr meýdany öz içine alýar, doly we çykdajyly gözegçilik we önümçilik hilini emele getirýär. dolandyryş ulgamy.Çykyş, global müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin takmynan 12 million birlikdir.

Has giňişleýin gör
 • ýyl

  Döredildi

 • Önümçilik bazasy

 • +

  Eksport meýdany

 • +

  Şahadatnama

brt111
 • Hünärmen

  Hünärmen

  17 ýyldan gowrak + tejribe

 • Hyzmatlar

  Hyzmatlar

  Aziýada, Europeewropada, Günorta Amerikada we Afrikada satuw bölüminden soň 96-dan gowrak.

 • Güýç

  Güýç

  12ylda 12 milliondan gowrak önüm öndürmek;140-dan gowrak ýurt we sebit.

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. Gözleg we barlag topary:
Yonker, garaşsyz gözleg we ösüş we OEM ýöriteleşdirilen hyzmatlary bilen tanyşmak üçin Şençzhenen we Sýuzhou şäherinde iki sany gözleg merkezi bar.

 

2. Tehniki we satuwdan soňky goldaw
onlaýn (24 sagat onlaýn müşderi hyzmaty) + awtonom (Aziýa, Europeewropa, Günorta Amerika, Afrika lokalizasiýa hyzmat topary), ýörite dilerler we OEM satuwdan soňky hyzmat topary, kemçilikli çözgütleri we önümiň tehniki görkezmesini we okuwyny üpjün etmek üçin.

 

3. Bahanyň artykmaçlygy
Yonker, galyndylary açmak, sanjym galyplary we önümçilik, güýçli çykdajylara gözegçilik etmek ukyby we bahanyň artykmaçlygy bilen doly önümçilik kuwwatyna eýe.

Has giňişleýin görüň

Kategoriýalar

Kompaniýanyň ösüş taryhyny öwreniň

Habarlar

Yonker hakda iň soňky maglumatlar